19.IX Presidio Sanitario Valletta ASL To1 – Quartetto Jazz